Category Archives: Exercise

Written on Oct, 09, 2013 by in | Leave a comment

S345 – Soms praat mijn vrouw in haar slaap. S345 – Sometimes my wife talks in her sleep. Explanation – soms – sometimes praten – to talk, to speak mijn – my de vrouw – 1. wife 2. woman in – in, at haar – her de slaap- 1. sleep 2. temple (of the head)

Continue Reading...
Written on Oct, 09, 2013 by in | Leave a comment

S344 – De prijs van deze flat is onlangs verlaagd. S344 – The price of this flat has just been reduced. Explanation – de – the (definite article) de prijs – 1. price, charge, fare 2. prize van – of, from, about, with, among deze – this de flat – flat, apartment zijn – 1. to be 2. his 3. …

Continue Reading...
Written on Aug, 01, 2013 by in | Leave a comment

Fill in the blanks, “NIET” or “GEEN” ? 1) Ik heb …… appels. 2) Ik zie de stoel ……. 3) De man heeft ……. hond. 4) De vrouw ziet ……… kinderen. 5) Ik kijk ………. 6) De vrouw ziet de kinderen ………..

Continue Reading...
Written on Jul, 31, 2013 by in | Leave a comment

Q. What are the infinitives of the underlined verbs and what do they mean? Examples: Ik heb gelopen- lopen – to walk Ik slaap – slapen – to sleep Ik zag jou Mijn buik is groot geworden Ik las het kaartje Ik noem de hond ‘Theo’ Hij lijkt op zijn opa Hartelijk gefeliciteerd Ik moet dat toegeven Ik rook niet meer. Hij heeft het niet gedaan Wij betalen zo snel mogelijk

Continue Reading...
Written on Jul, 24, 2013 by in | Leave a comment

Make correct sentences out of these words –  het woordenboek ik gebruiken mag ? altijd ik Sesamstraat kijk naar naar volgende week Frankrijk ga ik het feest was ik elke dag wou dat ik gegeten heb gisteren pannekoeken de volgorde is van zin deze fout helemaal

Continue Reading...
Written on Jul, 23, 2013 by in | Leave a comment

1. Beginnen (to begin)a. Gisteren _______ hij met Nederlandse les.b. Vorige week _______ wij met het bouwen van een huis.c.  Ik _______ met de organisatie _______.

Continue Reading...
Written on Feb, 05, 2013 by in | Leave a comment

S367- Elk jaar nestelt er een ooievaar op hun dak. S367- A stork nests on their roof each year. Explanation – elk – each, every het jaar – year nestelen – 1. to nest 2. to nestle er – there een – one, 1, a, an de ooievaar – stork op – at, to, on, for, in, up hun – …

Continue Reading...
Written on Jan, 30, 2013 by in | Leave a comment

S366- Deze straat staat niet op de kaart. S366- This street is not on the map. Explanation – deze – this de straat – street staan – 1. to be 2. to stand 3. to look neit – not op – at, to, on, for, in, up de – the (definite article) de kaart – 1. map, postcard 2. menu …

Continue Reading...
Written on Jan, 30, 2013 by in | Leave a comment

S365- Venezuela is een Zuid-Amerikaans land. S365- Venezuela is a South American country. Explanation – Venezuela – Venezuela zijn – 1. to be 2. his 3. to equal een – one, 1, a, an Zuid-Amerika – South America het land – country

Continue Reading...
Written on Jan, 30, 2013 by in | Leave a comment

S364- Sorry, maar ik heb u niet begrepen. S364- Excuse me, I didn’t understand you. Explanation – Sorry! – Sorry! maar – 1. but 2. only ik – I hebben – to have u – you niet – not begrijpen – to understand

Continue Reading...