volunteer

De vrijwilliger
The volunteer worker

Twee mensen, die elkaar niet eerder hebben ontmoet, beginnen een gesprek op een feest.
Two people who haven’t met before start chatting at a party.

Shaun: “Hallo. Ik geloof dat we elkaar nog niet kennen. Ben jij een vriendin van Mike?”
Shaun: Hi there. I believe we haven’t met before. Are you a friend of Mike?

Anna: “Nee, we kennen elkaar nog niet. Ja, ik ben een vriendin van Mike.”
Anna: No, we haven’t met before. Yes, I’m one of Mike’s friends.

Shaun: “Waar ken je hem van?”
Shaun: How do you know him?

Anna: “Ik heb hem in Albanië ontmoet toen ik daar vrijwilligerswerk deed.”
Anna: I met him in Albania, while I was doing volunteer work there.

Shaun: “Echt? Hoe lang ben je daar geweest?”
Shaun: Really? How long have you been there?

Anna: “Ongeveer een jaar.”
Anna: About 1 year.

Shaun: “Vond je het leuk daar te werken?”
Shaun: Did you enjoy your work there?

Anna: “Ja, het was heel interessant. De mensen zijn erg vriendelijk en het is een heel mooi land. Aan de andere kant, er waren veel stroomstoringen en andere problemen. Ik moet zeggen het is niet een erg modern land.”
Anna: Yes, it was very interesting. People are so friendly and the country is beautiful. On the other hand there were a lot of power cuts and other problems. It isn’t a very modern country I must say.

Shaun: “Ik denk dat het een ervaring is die je je hele leven niet vergeet.”
Shaun: I guess it’s an experience you won’t forget as long as you live.