Make correct sentences out of these words – 

  • het woordenboek ik gebruiken mag ?
  • altijd ik Sesamstraat kijk naar
  • naar volgende week Frankrijk ga ik
  • het feest was ik elke dag wou dat
  • ik gegeten heb gisteren pannekoeken
  • de volgorde is van zin deze fout helemaal