Een getrouwd paar vierde hun zestigste trouwdag.

A married couple was celebrating their 60th wedding anniversary.

Op het feest wilde iedereen weten hoe ze het voor elkaar hadden gekregen zo lang getrouwd te blijven

At the party everybody wanted to know how they managed to stay married so long.

De man antwoordde: “Toen we trouwden hebben we een afspraak gemaakt.

The husband responded: “When we were married we came to an agreement.”

“Ik zou alle belangrijke beslissingen nemen en mijn vrouw alle kleine beslissingen.”

“I would make all the major decisions and my wife would make all the minor decisions.”

“En in 60 jaar huwelijk hebben we nooit een belangrijke beslissing hoeven maken.”

“And in 60 years of marriage we have never needed to make a major decision.”