Joke - football

De psychologie instructeur
The psychology instructor

De psychologie instructeur had zojuist een college over geestelijke gezondheidszorg afgesloten en gaf een mondelinge overhoring.
The psychology instructor had just finished a lecture on mental health and was giving an oral test.

Ze had over manische depressie gesproken en stelde een vraag.
Speaking specifically about manic depression, she asked a question.

“Hoe zou je een patiënt diagnosticeren die het ene moment heel hard schreeuwend heen en weer loopt en het volgende moment ongecontroleerd in een stoel zit te huilen?”
“How would you diagnose a patient who walks back and forth screaming at the top of his lungs one minute, then sits in a chair weeping uncontrollably the next?”

Een jonge man achterin stak zijn hand op en antwoordde: “Een voetbalcoach?”
A young man in the rear raised his hand and answered, “A football coach?”