loose weight

3 kilo meer
3 more kilograms

“Hoe komt het dat je zoveel bent afgevallen?”
“How come you’ve lost so much weight?”

“Ik ben zo gestresst vanwege mijn man.”
“Because I’m so stressed out because of my husband.”

“Waarom dan?”
“Why is that?”

“Hij drinkt en rookt de hele dag. En hij ontmoet andere vrouwen.”
“He drinks and smokes the whole day. Also he is seeing other women.”

“Waarom ben je dan nog steeds bij hem?”
“Why are you still with him then?”

“Ik wil nog 3 kilo meer afvallen!”
“I want to lose 3 more kilos!”