_ _ waren veel nieuwe indrukken te verwerken.

There were a lot of new impressions to digest.


Zelfs als het regent _ _ _ _ hij joggen.

Even when it rains he goes jogging.


Mijn kat slaapt _ _ _ _ _ _ bij de verwarming.

My cat always sleeps near the radiator.


Een draak is _ _ _ fantasiedier.

A dragon is a fantasy animal.


Kan je een muziek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bespelen?

Can you play a musical instrument?