S253 – Ik ben allergisch voor melkproducten.

S253 - I’m allergic to dairy products.

Explaination -

ik – I

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

allergisch – allergic

voor – 1. for 2. before 3. to

het melkproduct – dairy product