S255 – Hij stelde me aan zijn familie voor.

S255 - He introduced me to his family.

Explaination -

hij – he

voorstellen – 1. to imagine 2. to introduce 3. to suggest

mij – me

aan – to, on

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

de familie – family