S259 – Zijn stil, je maakt de kinderen wakker!

S259- Be quiet, you’ll wake up the kids!

Explaination -

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

stil – quiet

je – you, your

maken – to make, to do

de – the (definite article)

het kind – child

wakker – awake