S262 – De politie heeft hem een paar vragen gesteld.

S262- The police asked him a few questions.

Explaination -

de – the (definite article)

de politie – police

hebben – to have

hem – him

een – one, 1,a, an

paar – few

de vraag – question

een vraag stellen – to ask a question