S263 – Ik ben vorig jaar gestopt met roken.

S263- I gave up smoking last year.

Explaination -

ik – I

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

vorig – last

het jaar – year

stoppen – to stop, to abort, to halt

met – with

roken – to smoke (a cigarette)