S264 – Zouden gevangenen stemrecht moeten hebben?

S264- Should prisoners have the right to vote?

Explaination -

zullen – could, should, will, shall

de gevangene – prisoner

de stem – 1. voice 2. vote

het recht – right

moeten – to be forced, should, to have to

hebben – to have