S267 – Dit heeft jaren van oefening nodig.

S267- This takes years of practice.

Explaination -

dit – this

hebben – to have

de jaren -years

van – of, from, about, with, among

de oefening – practice

nodig hebben – to need