S271 -Het toernooi werd onderbroken door de regen.

S271- The tournament was interrupted by the rain.

Explaination -

het – 1. the (neuter definite article) 2. it

het toernooi – tournament

worden – 1. to be 2. to turn 3. to become

onderbroken – to interrupt

de – the (definite article)

de regen – rain