S273 – Zelfs als het regent gaat hij joggen.

S273- Even when it rains he goes jogging.

Explaination -

zelfs – even

als – 1. when 2. as

het -1. the (neuter definite article) 2. it

regent – to rain

gaan – to go

hij – he

het joggen – jogging