S279 – Hij voldoet niet aan de eisen voor deze baan.

S279- He doesn’t have the necessary qualification for this job.

Explaination -

hij – he

voldoen – 1. to satisfy 2. to fulfil

niet – not

aan – to, on

de – the (definite article)

de eis – qualification

voor – 1. for 2. before 3. to

deze – this

de baan – 1. job 2. path, lane