S287 – Water is essentieel voor leven op aarde.

S287- Water is essential for life on Earth.

Explaination -

het water – water

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

essentieel – essential, fundamental, vital

voor – 1. for 2. before 3. to

het leven – life

op – at, to, on, for, in, up

de aarde – earth