S292 – Zij gaan elke zondag naar de kerk.

S292- They go to church every Sunday.

Explaination -

zij – 1. she 2. they

gaan – to go

elke – every, each

de zondag – sunday

naar – to

de – the (definite article)

de kerk – church