S295 – Birma is een dictatuur sinds 1962.

S295- Burma has been under a dictatorship since 1962.

Explaination -

Birma – Burma

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

een – one, 1, a, an

de dictatuur – dictatorship

sinds – since