S296 – Zij voelde zich erg alleen na de scheiding.

S296- She felt very lonely after the breakup.

Explaination -

Zij – 1. she 2. they

zich voelen – to feel

erg – very

alleen – 1. alone 2. only 3. lonely

na – 1. following 2. after

de – the (definite article)

de scheiding – divorce, separation, breakup