S298 – Bemoei je alsjeblieft met je eigen zaken.

S298- Please mind your own business.

Explaination -

bemoeien – to mind

je – you, your

alsjeblieft – please

met – with

eigen – own

de zaak – 1. shop, store, business 2. case (law) 3. thing 4. matter