S306- Hij kocht een ring voor zijn vriendin.

S306- He bought a ring for his girlfriend.

Explaination -

hij- he

kopen – to buy

een – one, 1, a, an

de ring – a ring (e.g. earring)r

voor – 1. for 2. before 3. to

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

de vriendin – girlfriend