S313- Het was aangenaam zaken te doen met u.

S313- It was nice doing business with you.

Explaination -

het – 1. the (neuter definite article) 2. it

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

aangenaam – pleasant, pleasing, agreeable

de zaak – 1. shop, store, business 2. case (law) 3. thing 4. matter

te – 1. too 2. to

doen – to do

met – with

u – you