S315- Dit boek heeft honderden pagina’s.

S315- This book has hundreds of pages.

Explaination -

dit – this

het boek – book

hebben – to have

honderd – hundred, 100

de pagina -page