S316- Hij wast altijd zijn handen voor het eten.

S316- He always washes his hands before eating.

Explaination -

hij – he

wassen – to wash

altijd – 1. always 2. forever

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

de hand – hand

voor – 1. for 2. before 3. to

het – 1. the (neuter definite article) 2. it

het eten – 1. food 2. meal