S317- Ik ben haar telefoonnummer vergeten.

S317- I’ve forgotten her telephone number.

Explaination -

ik – I

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

haar – 1. her 2. hair

het telefoonnummer – telephone number

vergeten – to forget