S318- Het is vandaag te koud om te gaan zwemmen.

S318- Today it is too cold to go swimming.

Explaination -

het – 1. the (neuter definite article) 2. it

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

vandaag – today

te – 1. too 2. to

koud – cold

om – to, about, on

gaan – to go

zwemmen – to swim