S320- Het bedrijf heeft de winst verdubbeld.

S320- The company has doubled their profits.

Explaination -

het – 1. the (neuter definite article) 2. it

het bedrijf – company

hebben – to have

de – the (definite article)

de winst – profit, gains

verdubbelen – to double