S326- November is de elfde maand van het jaar.

S326- November is the eleventh month of the year.

Explaination -

november – November

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

de – the (definite article)

elf – eleven, 11

de maand – month

het – 1. the (neuter definite article) 2. it

het jaar – year