S330- Ik heb gelezen dat kraaien hele intelligente vogels zijn.

S330- I’ve read that crows are very intelligent birds.

Explaination -

ik – I

hebben – to have

lezen – to read

dat – that

de kraai – crow

heel – 1. very 2. whole

intelligent – intelligent

de vogel – a bird

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal