S335- Hij houdt van warme melk met honing.

S335- He likes to drink warm milk with honey.

Explaination -

hij – he

houden van – 1. to love 2. to like

van – of, from, about, with, among

warm – hot, warm

de melk – milk

met – with

de honing – honey