S356- Er waren veel nieuwe indrukken te verwerken.

S356- There were a lot of new impressions to digest.

Explanation -

er – there

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

veel – very, a lot, so much, many

nieuwe – new

de indruk – impression

te – 1. too 2. to

verwerken – to digest, to process