S358- Ik zou hem mijn excuus moeten aanbieden.

S358- I should offer him my apologies.

Explanation -

ik – I

Zullen – could, should, will, shall

hem – him

mijn – my

het excuus – apology

moeten – to be forced, should, to have to

aanbieden – to offer