S359- Hij werd aangevallen bij zijn eigen voordeur.

S359- He was attacked on his own doorstep.

Explanation -

hij – he

worden – 1. to be (auxiliary verb) 2. to turn 3. to become

aanvallen – to attack

bij – near, at, with, in

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal

eigen – own

de voordeur – front door