S362- Ze kreeg astma toen ze vijf jaar oud was.

S362- She developed asthma when she was five.

Explanation -

ze – 1. she 2. they 3. them, to them

krijgen – to get, to receive, to obtain

de astma – asthma

toen – when, then

vijf – five, 5

het jaar – year

oud – old

zijn – 1. to be 2. his 3. to equal