S364- Sorry, maar ik heb u niet begrepen.

S364- Excuse me, I didn’t understand you.

Explanation -

Sorry! – Sorry!

maar – 1. but 2. only

ik – I

hebben – to have

u – you

niet – not

begrijpen – to understand