S366- Deze straat staat niet op de kaart.

S366- This street is not on the map.

Explanation -

deze – this

de straat – street

staan – 1. to be 2. to stand 3. to look

neit – not

op – at, to, on, for, in, up

de – the (definite article)

de kaart – 1. map, postcard 2. menu 3. card