De Nederlanders hebben hun eigen manier om verjaardagen te vieren.

The Dutch have their own way of celebrating birthdays


Met de familie gaat men dan in een kring zitten

With family they tend to sit in a circle


Het is een soort sociale bijeenkomst

It is some kind of social gathering


In de meeste gevallen is de hele familie er

In most cases the whole family is there


Moeder en vader ofwel de ouders

Mom and dad or the parents


De broers of broer

The brothers or brother


De zussen of zus

The sisters or sister


Maar ook grootouders

But also grandparents


Dus opa en oma

So grandfather and grandmother


En laten we de nichten of nicht niet vergeten

And let’s not forget the nieces or niece


Of de neven of neef

Or the nephews or nephew


Soms worden ook de beste vrienden uitgenodigd

Sometimes the best friends are invited as well


Maar vaak vieren vrienden de verjaardag onafhankelijk van de familie

But quite often friends celebrate the birthday independent of the family