Dutch English
geld (het) money
munt (de) coin
bankbiljet (het) banknote
briefje (het) note
gulden (de) guilder
euro (de) euro
portemonnee (de) wallet
prijs (de) price
betalen to pay
contant cash
cheque (de) cheque
bankpas (de) bank card
credit card (de) credit card
kopen to buy
verkopen to sell
leasen to lease
leaseauto companycar
wisselen to change
uitgeven to spend
sparen to save
spaarrekening savingsaccount
storten (op) to deposite
opnemen withdraw
overmaken (op) transfer
rente (de) intrerset
hypotheek (de) mortgage
verdienen earn
succes good luck
verdergaan to go on
verder on (further)
volgend(e) next
druk crowded